سایت اگری تپ

ارائه خدمات فنی مهندسی و مشاوره ای
تأمین کالا ، نهاده ها و محصولات

سازمان شهرک های صنعتی
شرکت شهرک های کشاورزی
سازمان نظام دامپزشکی کشور
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی

خدمات سایت اگری تپ

خدمات فنی مهندسی و تخصصی قابل ارائه به صورت آنلاین

طراحی و نقشه کشی

مشاوره تخصصی

فروشگاه اینترنتی